fbpx

F&Q

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

GENERELLE BETINGELSER FOR BEKRÆFTELSE OG AFBESTILLING
AF ARRANGEMENTER

Enhver reservation eller aftale om arrangement skal foreligge skriftligt, og være underskrevet af såvel StaffBooking.dk som kunden.

Alle afbestillinger eller ændringer i forhold til den oprindelige bestilling skal ligeledes ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for arrangementet.

BESTILLING & 
RESERVATION

Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu, drikkevarer og anden servering samt særl igt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangements samlede eller budgetterede pris. Alle priser angives ekskl. moms.

Ja.

Senest to uger efter fremsendelse af bekræftelse skal Staff-Booking.dk have modtaget bekræftelsen fra kunden i bekræftet og underskrevet stand. Modtages aftalen ikke inden for denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

Senest 2 uger inden arrangementets afholdelse skal kunden fremsende tidsplan, program for arrangementets afvikling med angivelse af måltider og øvrig servering. Eventuelle taler, optræden, pauser og lignende, der har betydning for tilrettelæggelse og afvikling af arrangementet, skal ligeledes fremgå.
For at sikre en tilfredsstillende afvikling af arrangementet skal tidsplanen godkendes af Staff-Booking.dk. 

Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu, drikkevarer og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangements samlede eller budgetterede pris. Alle priser angives ekskl. moms. Senest to uger efter fremsendelse af bekræftelse skal Staff-Booking.dk have modtaget bekræftelsen fra kunden i bekræftet og underskrevet stand.

Modtages aftalen samt depositum ikke indenfor denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

 

BESTILLING & RESERVATION

Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu, drikkevarer og anden servering samt særl igt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangements samlede eller budgetterede pris. Alle priser angives ekskl. moms.

Ja.

Senest to uger efter fremsendelse af bekræftelse skal Staff-Booking.dk have modtaget bekræftelsen fra kunden i bekræftet og underskrevet stand. Modtages aftalen ikke inden for denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

Senest 2 uger inden arrangementets afholdelse skal kunden fremsende tidsplan, program for arrangementets afvikling med angivelse af måltider og øvrig servering. Eventuelle taler, optræden, pauser og lignende, der har betydning for tilrettelæggelse og afvikling af arrangementet, skal ligeledes fremgå.
For at sikre en tilfredsstillende afvikling af arrangementet skal tidsplanen godkendes af Staff-Booking.dk.

Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu, drikkevarer og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangements samlede eller budgetterede pris. Alle priser angives ekskl. moms. Senest to uger efter fremsendelse af bekræftelse skal Staff-Booking.dk have modtaget bekræftelsen fra kunden i bekræftet og underskrevet stand.

Modtages aftalen samt depositum ikke indenfor denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

 

BETALING & REFUSION

Ja.

Når den endelige reservation/aftale om arrangement foreligger i underskrevet stand fra begge parter, betales reservationsgebyret. Reservationsgebyret opkræves med 25 pct. af den aftalte budgetterede pris ekskl. moms for arrangementet, når den endelige aftale foreligger.

Yderligere 25 pct. opkræves i depositum 2 måneder før arrangementets afholdelse, således at depositum og indbetalt reservationsgebyr i alt svarer til 50 pct. af den aftalte budgetterede pris for arrangementet.

Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

Reservationsgebyret og depositum fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved afbestilling. For både reservationsgebyr og depositum er der en betalingsfrist på 8 dage efter forfald. Overholdes fristen ikke, er Staff-Booking.dk berettiget til at annullere den indgåede aftale.

 

Er andet ikke aftalt, skal betalingen falde senest 21 dage inden afholdelse af arrangement. Bookes der flere timer under arrangementet, fremsendes faktura herfor straks efter afvikling, baseret på de ekstra bookede timer iht. til aftale med kunden.

Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato. Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Ja.

Afbestilling af hel arrangementet, tjenerteamet, samt ændring af dato på arrangementer op til 30 personer:

 • Mindre end 4 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 30 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 2 uger før den planlagte startdato, beregnes afbestillingsgebyr på 50 % af den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 1 uge før den planlagte startdato, beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af  den samlede bekræftede pris.


Afbestilling af hele arrangementet, tjenerteamet, samt ændring af dato på arrangementer over 30 personer:

 • Mindre end 6 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 25 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 4 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 50 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris.

Staff-Booking.dk kan ved forevisning af regning kræve, at ydelser fra tredjemand, der ikke kan afbestilles, for eksempel musik, kok, særlige indlejninger og lignende, betales, uanset om arrangementet er afbestilt rettidigt. Ved manglende fremmøde (no show) har Staff-Booking.dk krav på fuld betaling for arrangementet.

Ja.

Brydes aftalen undervejs, vil der blive afregnet på timebasis, og/eller afregnes der efter vores generelle regler for bekræftelse, og afbestilling af arrangementer. Afregningen afhænger af hvor langt planlægningen er fremme.

BETALING & REFUSION

Ja.

Når den endelige reservation/aftale om arrangement foreligger i underskrevet stand fra begge parter, betales reservationsgebyret. Reservationsgebyret opkræves med 25 pct. af den aftalte budgetterede pris ekskl. moms for arrangementet, når den endelige aftale foreligger.

Yderligere 25 pct. opkræves i depositum 2 måneder før arrangementets afholdelse, således at depositum og indbetalt reservationsgebyr i alt svarer til 50 pct. af den aftalte budgetterede pris for arrangementet.

Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

Reservationsgebyret og depositum fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved afbestilling. For både reservationsgebyr og depositum er der en betalingsfrist på 8 dage efter forfald. Overholdes fristen ikke, er Staff-Booking.dk berettiget til at annullere den indgåede aftale.

Er andet ikke aftalt, skal betalingen falde senest 21 dage inden afholdelse af arrangement. Bookes der flere timer under arrangementet, fremsendes faktura herfor straks efter afvikling, baseret på de ekstra bookede timer iht. til aftale med kunden.

Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato. Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Ja.

Afbestilling af hel arrangementet, tjenerteamet, samt ændring af dato på arrangementer op til 30 personer:

 • Mindre end 4 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 30 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 2 uger før den planlagte startdato, beregnes afbestillingsgebyr på 50 % af den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 1 uge før den planlagte startdato, beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af  den samlede bekræftede pris.


Afbestilling af hele arrangementet, tjenerteamet, samt ændring af dato på arrangementer over 30 personer:

 • Mindre end 6 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 25 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 4 uger før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 50 % af  den samlede bekræftede pris.
 • Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris.

Staff-Booking.dk kan ved forevisning af regning kræve, at ydelser fra tredjemand, der ikke kan afbestilles, for eksempel musik, kok, særlige indlejninger og lignende, betales, uanset om arrangementet er afbestilt rettidigt. Ved manglende fremmøde (no show) har Staff-Booking.dk krav på fuld betaling for arrangementet.

Ja.

Brydes aftalen undervejs, vil der blive afregnet på timebasis, og/eller afregnes der efter vores generelle regler for bekræftelse, og afbestilling af arrangementer. Afregningen afhænger af hvor langt planlægningen er fremme.

KORRESPONDANCE

Ja/nej.

Ved booking af Staff-Booking.dk gør opmærksom på, at første møde altid er gratis (max. 2 timer), og uforpligtende. Der vil dog være udgifter forbundet med kørsel mere end 1 time, samt til øer med ikke faste forbindelser, broafgifter, samt afregning for kørsel pr. kørt km med gældende takst for indeværende år. Disse udgifter påhviler kunden, og vil efter mødet blive honoreret herfor.

Ønsker man derefter at gøre brug af Staff-Booking.dk som planlægger, koordinator samt afvikler, udarbejdes et estimeret tilbud, der løbende tilrettes samt afregnes løbende.

Det er også muligt, at afholde første møde telefonisk, via Zoom, Skype eller anden for for kommunikation.

Ja.

Efter første uforpligtende møde, vil der efterfølgende altid afregnes på timebasis, med mindre andet er aftalt.

Ja.

Vi gør opmærksom på, at første møde altid er gratis og uforpligtende, dog vil der være udgifter forbundet med kørsel mere end 1 time, samt til øer med ikke faste forbindelser, broafgifter samt afregning for kørsel pr. kørt km kr. 3,52.

Disse udgifter påhviler kunden, og vil efter mødet blive honoreret herfor.

KORRESPONDANCE

Nej.

Ved booking af Staff-Booking.dk til bryllupper samt større arrangementer, er første møde altid gratis og uforpligtende – indenfor en radius af 75km. Ønsker man derefter at gøre brug af Staff-Booking.dk som planlægger, koordinator samt afvikler, udarbejdes et estimeret tilbud, der løbende tilrettes samt afregnes løbende.

Ja.

Efter første uforpligtende møde, vil der efterfølgende altid afregnes på timebasis, med mindre andet er aftalt.

Ja.

Vi gør opmærksom på, at første møde altid er gratis og uforpligtende, dog vil der være udgifter forbundet med kørsel mere end 1 time, samt til øer med ikke faste forbindelser, broafgifter samt afregning for kørsel pr. kørt km kr. 3,52.

Disse udgifter påhviler kunden, og vil efter mødet blive honoreret herfor.

ØVRIGE

Ja.

Ved afvikling af arrangementer uanset størrelse, hvor afstand mellem de lokaliteter der bruges i forbindelse med afviklingen af arrangementet, er atypiske for det normale, vil der blive et gebyr pr. kuvert.

Er andet ikke aftalt vil der som udgangspunkt være 1 tjener pr. 18 pax ved fad- og tallerkenservering, 1 tjener pr. 25 pax ved buffet samt 1 buffist.

OBS! Ønsker I opvaskere i forbindelse med jeres arrangement, SKAL dette bookes særskilt.
Vores tjenere er IKKE ansvarlige for opvask.

Det skal for Staff-Booking.dk være muligt, at parkere bilen/bilerne lige ved adressen, ifb. med aflæsning. Er dette ikke muligt, skal dette oplyses i god tid.

Strejke, lock-out, i ldløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, trafikale samt vejrforhold der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

Ja.

Transport afrengnes i henhold til statens takster pr. kørt km med kr. 3,52 + evt. udgifter til bro og eller færge. 

Nødvendig overnatning betales af af brudeparret efter nærmere aftale.

ØVRIGE

Ja.

Ved afvikling af arrangementer uanset størrelse, hvor afstand mellem de lokaliteter der bruges i forbindelse med afviklingen af arrangementet, er atypiske for det normale, vil der blive et gebyr pr. kuvert.

Er andet ikke aftalt vil der som udgangspunkt være 1 tjener pr. 18 pax ved fad- og tallerkenservering, 1 tjener pr. 25 pax ved buffet samt 1 buffist.

OBS! Ønsker I opvaskere i forbindelse med jeres arrangement, SKAL dette bookes særskilt.
Vores tjenere er IKKE ansvarlige for opvask.

Det skal for Staff-Booking.dk være muligt, at parkere bilen/bilerne lige ved adressen, ifb. med aflæsning. Er dette ikke muligt, skal dette oplyses i god tid.

Strejke, lock-out, i ldløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, trafikale samt vejrforhold der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

Transport afrengnes i henhold til statens takster pr. kørt km med kr. 3,52 + evt. udgifter til bro og eller færge. 

Nødvendig overnatning betales af af brudeparret efter nærmere aftale.

© All rights reserved – Designet af Danielle Gøller & Lettee Göller 2021

© All rights reserved
Designet af Danielle Gøller & Lettee Göller 2021

© All rights reserved – Designet af Danielle Gøller & Lettee Göller 2021

© All rights reserved
Designet af Danielle Gøller & Lettee Göller 2021